• Yu-Fang Chen
Yu-Fang

Yu-Fang Chen

Senior Partner

BDO Taipei Headquarter


PROFESSIONAL AFFILIATIONS

Taiwan CPA Accociation

EDUCATION

M.A. Accounting, National Chengchi University, Taiwan